top of page

מכונת שיזוף

מכונת שיזוף

רכשנו מכשיר שיזוף עוצמתי, לוהט...

תוצאות מיד אחרי 6 דקות.

השיזוף במכונת שיזוף הוא מבוקר ולכן מונע ממך את הנזקים הנגרמים מחשיפה מיותרת לשמש.

השיזוף המבוקר נעשה לפרקי זמן קצובים הנקבעים על פי סוג עורך ובנוסף לכך, אנו נעזרים בקרמים מיוחדים שגורמים לעור לא לאבד לחות ולשזף יותר.

מכונת שיזוף
bottom of page